רן יונגר בע"מ
 
 
 
 
 
 
 

שירותי ייעוץ

 
הרחבות יישובים – יישובים כפריים רבים מרחיבים את מספר המשפחות שלהם מעבר לקו ה- 300 משפחות ליישוב בכדי לאפשר חיי קהילה עשירים. הרחבת היישובים מלווה בהגדלת מספר יחידות הדיור ביישוב, בכפוף לתמ"א 35. כמו כן, נוצר הצורך במסגרת זו לסלול דרכים חדשות ולחדש דרכים שלא טופלו עשרות שנים. פעולות מעין אלה מחייבות גיוס הון מצד תושבים קיימים וחדשים.

שיוך יחידות דיור בקיבוצים – ככל יישוב כפרי, גם הקיבוצים מרחיבים בשנים האחרונות את שורותיהם, ותושבים, שמתאימים לחיי קהילה קיבוצית, נקלטים בקיבוץ. בחלק מהקיבוצים עוברים השטחים צמודי הבית שיוך, קרי הצמדת יחידת קרקע לבית מגורים תוך העברת אחריות חלקית או מלאה על אותה יחידת קרקע ותחת תנאים מסוימים שמכתיב הקיבוץ.

ייעוץ מוניציפאלי – ייעוץ שניתן בחברה במסגרת ייעוץ לקראת פרויקטים לבנייה, ערעורי ארנונה ותכנון ארנונה.

ייעוץ סביבתי – ייעוץ שניתן על-ידי רן יונגר בע"מ לחקלאים במשקים קטנים ולאנשים פרטיים שמתחילים להבין את החשיבות של  שימור סביבת חיים בריאה ומקיימת. כמו כן, החברה מפתחת הסתכלות ייחודית לשימור ערכי טבע באזורים שונים.

מדידת פרויקטים סביבתיים –  פרויקטים סביבתיים הינם פרויקטים שבאים לשמר ייחודיות מסוימת בתא שטח קטן או גדול. ייחודיות זו יכולה להכיל פרט מסוים או מספר רב של פרטים. מדידת קרקעות מסוימות מאפשרת הצפת נתונים מן השטח אל שולחן התכנון לבדיקת ייתכנות הפרויקט או קידומו.  במסגרת מדידה זו  בוחנים את הפרטים הקיימים בשטח ובזכות הידע הרחב שקיים ברן יונגר בע"מ אנו מסוגלים להעלות על המפה באופן יסודי את הערכים הקיימים. המתכנן מצידו יכול מרגע זה ואילך לתכנן את התקדמות הפרויקט, על מנת להפוך את יחידת השטח לאיכותית הרבה יותר.
 
 
 
 
 
דרך הים 40, חבצלת השרון | טל': 6665128 - 054 או 8665799 - 09 | דוא"ל: yunger-rt@013.net