רן יונגר בע"מ
 
 
 
 
 
 
 

שירותי מיפוי

 
 
מדידה מצבית – מטרתה של מדידה זו להפיק מפה מצבית. מדידה שבמסגרתה נמדדים פרטים שונים מחוץ למבנה בכל מה שמחובר לקרקע בתחום מוגדר. מדידות מצביות יכולות להיות גם מדידות לאחר בנייה, מדידות מסד מבנה או מדידות עדות.
 
 
 
 
 
 
מדידה טופוגרפית מצבית – מדידה זו נועדה לשם הפקת מפה טופוגרפית מצבית. מפה זו מכילה את כל מה שנמדד ושורטט במפה מצבית, אך מתווספים אליה כל הגבהים שנמדדו, ושחשוב להציגם בכדי  להציג נכון את הנכס. במפה זו משורטטים קווי גובה. מפה זו מיועדת בדרך-כלל לצורכי תכנון.
 
 
 
מדידה טופוגרפית מצביתמדידה טופוגרפית מצבית
 
 
 
 
מדידות מבא"ת – מדידות שרובן מבוסס על מיפוי טופוגרפי מצבי אך משורטטות במתכונת שונה, כך שהנראות של המפה שונה לחלוטין מהמפה הטופוגרפית הרגילה. לצורך הגשת תב"ע, קיים נוהל אל מול מרכז תמיכה. במסגרתו המערכת הממוחשבת של המרכז מפיקה מרכיבים אוטומטיים למפה, על מנת לייצר אחידות בתכניות בינוי עיר.
 
 
 
מדידות מבא"תמדידות מבא"ת
 
 
 
 
תרשימי עסקה אל מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) – תרשים שמופק בוויזואליות ובתוכן, המקובלים ברמ"י. מטרת התרשימים היא העברת נתוני שטח, מידות ומיקום, על מנת שיהוו רקע לעסקה בין רוכש זכויות לבין רמ"י.
 
 
 
 
 
 
מדידת רקע לתכנון כולל – מדידות מסוגים שונים שעיקרן מבוסס על מדידות טופוגרפיות מצביות ובהן משולב מגוון גדול של מדידות ביחס לפרטים ייחודיים לתא השטח המתוכנן. פרטים אלו יכולים להיות מערכות ניקוז, מערכות חשמל, מערכות מים ואף היבטים של הסתרים ואזורים בעלי רמת סיכון גבוהה. מדידות אלו מאפשרות קידום מיטבי של פרויקטים, הן בייעולם את המשאבים הכספיים והן בהתנהלות מול הרשויות.
 
 
 
מדידת רקע לתכנון כוללמדידת רקע לתכנון כולל
מדידת רקע לתכנון כוללמדידת רקע לתכנון כולל
מדידת רקע לתכנון כוללמדידת רקע לתכנון כולל
 
 
 
 
מדידות פנים למבנים – מדידות המאפשרות למתכננים להבין את המציאות הקיימת בתוך מבנים, וחיבורה אל החוץ. לעיתים מתווספת דרישה למדידת תשתיות בתוך המבנה.
 
 
 
מדידות פנים למבניםמדידות פנים למבנים
 
 
 
 
מדידת חזיתות מבנים – מדידות המאפשרות להציג את המציאות הקיימת בתוך בקשות להיתרי בנייה במבנים קיימים. במדידות אלו נמדדות חזיתות המבנה ומוצגות בפריסה נפרדת לכל חזית.
 
 
 
מדידת חזיתות מבניםמדידת חזיתות מבנים
 
 
 
 
מדידת פרויקטים סביבתיים – מדידות המאפשרות למתכנן הסתכלות כוללת על תא השטח, בין אם ברמה הטכנית במסלול הגשה לוועדה לתכנון ולבנייה, ובין אם הסתכלות נושאית על מיקום של פרטים ייחודיים שהם בעלי ערכיות טבע ייחודית. מדידות אלו מתאפשרות בעזרת ידע ויכולת במדידות בשילוב עם ידע בנושאים סביבתיים.
 
 
 
 
 
 
מדידת בתים משותפים – מדידת בניין, ובו לפחות שתי דירות, לצרכי מתן רקע להסכם שבו מוגדרת שייכות הקיים ונגזרות ממנו זכויות הבנייה הנותרות בצורה ברורה. מקובל  לייחס אפיק זה גם לחלקות שבהן מבנים נפרדים ויחידות מגורים נפרדות.
 
 
 
מדידת בתים משותפיםמדידת בתים משותפים
 
 
 
 
מדידת מצוקים ומתלולים – מדידה המאפשרת מתן רקע הולם למתכנן כדי לבדוק את יציבות המצוק והשיפועים הקיימים. ביכולתנו גם לבצע הגדרה של סוגי הקרקעות, תוך שימוש במגוון כלים ויועצים.
 
 
 
מדידת מצוקים ומתלוליםמדידת מצוקים ומתלולים
מדידת מצוקים ומתלוליםמדידת מצוקים ומתלולים
 
 
 
 
מדידת כבישים – מדידה שמטרתה תכנון כבישים ושיפור המערך התחבורתי, הניקוזי ומערך התאורה, תוך בדיקת שימושים חורגים לדרך.
 
 
 
 
 
 
מדידה לצרכי רישום – מדידות שמטרתן לרשום מקרקעין שאינם מוסדרים בטאבו או לשנות את הרישום הקיים בטאבו, אם מדובר בשינוי של גבולות המקרקעין.
 
 
 
מדידה לצרכי רישוםמדידה לצרכי רישום
 
 
 
 
מדידות אנליטיות (חישוביות) של פרויקטים – מדידות שנועדו להגדיר את גודלם של מגרשים מוצעים. ממדידות אלה נגזרות עסקאות עם המינהל, מצע חשוב של הוועדות לתכנון ובנייה בבואם לדון בהיתרי בנייה או שיוך בתוך קיבוץ.
 
 
 
מדידות אנליטיות (חישוביות) של פרויקטיםמדידות אנליטיות (חישוביות) של פרויקטים
 
 
 
 
מדידות צילום – מדידות פרטים מתוך צילום דיגיטלי. שירות זה, הניתן במשרדנו, מאפשר למתכנן לבחון במוצרים נוספים את חזית המבנה. המוצרים ממדידה זו מאפשרים גם בחינת אלמנטים נסתרים בנכסים גובלים, שיש בהם משמעות לתכנון בתוך הנכס של המזמין.
 
 
 
 
 
 
מדידות נופיות – מדידות שמטרתן להציג במפה את הפרטים המצויים במרחב שמול הנכס. תוצרי המדידה מאפשרים לבחון את המרחבים המיטביים בתוך הנכס המתוכנן למבט אל הנוף.
 
 
 
 
 
 
מדידת שטחים להשגה על ארנונה – מדידה שמטרתה הצגת גודלו של שטח שבשימוש העסק. מדידה זו יכולה להיות על השטח שבשימוש בלעדי של גורם או גם שטחים ציבוריים שהוא עושה בהם שימוש עם מספר גורמים נוספים.
 
 
 
מדידת שטחים להשגה על ארנונהמדידת שטחים להשגה על ארנונה
 
 
 
 
מדידת שטחי מסחר לחישוב שטחים שבשכירות – מדידה שדומה במהותה למדידות ארנונה, אלא שמתווסף אליה מידע לגבי שטחים בנכס שהשימוש בהם מוגבל/הוגבל במהלך השכירות או שופר במהלך השכירות, ולכן ניתן להשיג על תשלומים צפויים.
 
 
 
 
 
 
מדידת קווי חשמל – לקווי המתח השונים ישנה קרינה המכפילה את הסיכונים ללקות בסרטן. סיכונים אלו נגזרים מהמרחק ומהמיקום של קו המתח. מדידות אלו מאפשרות לספק את מיקום חוטי החשמל / קווי החשמל / טרנספורמטורים ביחס למבנה מגורים או למבנה אחר.
 
 
 
 
 
 
מדידות נושאיות – מדידות שמטרתן למפות נושא מסוים, כגון: מגוון עצים, מערות, שבילים ושיפועיהם, נגישות למתחמים, משטחי חומר, אזורי סיכון ואזורים בעלי ערכיות שונה. רוב העבודות הן מפות טופוגרפיות נושאיות.
 
 
 
 
 
 
מדידת בתי עלמין – מדידה שבמסגרתה נמדדות המצבות ומועלים על הכתב בצורה סדורה הפרטים שקשורים בנפטר. העבודה מבוצעת עם כל הרגישות הנדרשת לנושא.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דרך הים 40, חבצלת השרון | טל': 6665128 - 054 או 8665799 - 09 | דוא"ל: yunger-rt@013.net