רן יונגר בע"מ
 
 
 
 
 
 
 

שירותי סימון

 
סימון גבולות – סימון גבולות נכסים אם הם רשומים כחלקות או כמגרשים.

סימון מבנה – סימון שמטרתו למקם בשטח את מסגרת המבנה, על מנת שלא יחרוג ממה שהותר לו על-ידי המתכנן והרשויות במסגרת היתרי הבנייה. סימון זה יכול להתבצע רק על-ידי מודד מוסמך שחישב או מיקם את גבולות הנכס בצורה נכונה.

סימון גובה – סימון קווי/נקודתי של גובה שלפיו נבנה מבנה / מבוצע פרט תשתיתי / נחפרת הקרקע / נחצב סלע. רצוי שסימן זה יהיה על פרט יציב בשטח, שילווה את הביצוע עד תומו.

סימון יסודות – סימון יסודותיו של מבנה מבוצע על-ידי מודד מוסמך, שחישב נכון את מיקומו של מבנה עתידי. סימון זה מבוצע באמצעות נעיצת יתד לקרקע או חציבת סימן בסלע וכד'. במצב שבו מבצעים כלונסאות, יסומן מרכז היסוד. במקרה של פלטות, קיים מגוון של אפשרויות סימון.

סימון יתדות בביצוע – סימון שמקובל בעבודות ביצוע אם היתד המסומנת הינה יתד במרחק מקצה ביצוע (יתד סימון לאבטחה) ואם היא אמורה לשמש נקודת ייחוס לגובה.

סימון דרכים – סימון שמטרתו להגדיר רוחב דרך לביצוע. בדרך-כלל מסומן ציר הדרך, צידה השמאלי ביתד אבטחה, צידה הימני בסימן אבטחה ונקודות המפגש של צירי הכביש (במקרה של קשתות).

סימון נטיעות – סימון שמטרתו להגדיר שורות לנטיעה במרחקי שורות נכונים, תוך מקסום פוטנציאל השטח. במסגרת סימונים אלו מיושמת החשיבה לגבי ניצולת האור והשמש.
 
 
 
 
 
דרך הים 40, חבצלת השרון | טל': 6665128 - 054 או 8665799 - 09 | דוא"ל: yunger-rt@013.net